6B4E2B08-D5B8-4AC0-A228-74CC15E2400D_1_201_a

Oznámení dokončení projektu fúze sloučením mezi CSS spedition s.r.o. a nástupnickou MAENTIVA Cargo, a.s.

Vážení obchodní partneři,

dovoluji si Vám touto formou oznámit, že na základě rozhodnutí Valné hromady akcionářů společnosti MAENTIVA Cargo, a.s., konané dne 30.6.2021 byl v souladu se zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních korporací a družstev v platném znění a to s odkazem zejména na ustanovení § 70, 88, 100 a 155 Zákona o přeměnách schválen projekt vnitrostátní fúze sloučení navržený statutárními orgány dceřiné společnosti CSS spedition s.r.o. a mateřské společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.. Znění projektu je součástí sbírky listin obchodního rejstříku obou společností a oznámení o jeho uložení včetně zákonných upozornění bylo zveřejněno v obchodním věstníku. 

Na konci celého procesu vnitrostátní fúze sloučení (rozhodný účetní den fúze je 1.1.2021, zápis do rejstříku bude navržen k 31.12.2021, finální stav sloučení nastane k 1.1.2022), tak mateřská společnost MAENTIVA Cargo, a.s. jakožto Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající dceřinné společnosti CSS spedition s.r.o., včetně práv a povinností z dvou a vícestranných smluvních vztahů. Na nástupnickou společnost tak přejdou veškeré účasti Zanikající společnosti v obchodních vztazích s odběrateli, dodavateli, institucionálními partnery a státní správou včetně existujících závazků a pohledávek vzniklých z těchto vztahů.

Na Nástupnickou společnost přejde veškeré jmění Zanikající společnosti, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů. Společnost MAENTIVA Cargo, a.s. se tak v důsledku fúze stane přejímajícím zaměstnavatelem ve smyslu § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění a všichni zaměstnanci Zanikající společnosti CSS spedition s.r.o. se tak stanou zaměstnanci Nástupnické společnosti MAENTIVA Cargo, a.s.

Veškeré komunikační kanály, jako telefonní čísla, eMailové adresy, korespondenční adresa a čísla bankovních účtů budou minimálně 12 měsíců nezměněny a funkční. O případných změnách budete informováni s dostatečným předstihem, tak aby tato změna nenarušila plynulý proces existující spolupráce.

Jedinou změnou k 1.1.2022 tak budou fakturační údaje, kdy namísto zanikající společnosti CSS spedition s.r.o. bude nově:

MAENTIVA Cargo, a.s.
IČ: 27860612
DIČ: CZ 27860612
se sídlem na adrese: Stanislava Maliny 464, 397 01 Písek

Akcionáři a statutární orgány obou společností uvádějí jako důvod přeměny zjednodušení majetkové a organizační struktury ve skupině MAENTIVA a důležitost zefektivnění a optimalizace interních i externích procesů v divizi mezinárodních přepravních, logistických a celních služeb formou centralizace pod jednu společnost a jednu značku.

V Praze dne 1.12. 2021

S pozdravem

Martin Bláha 
předseda správní rady

Notářský zápis č. NZ 140/2021 ze dne 30.6.2021