struktura-bw

Majetková struktura

MAENTIVA podniká s kapitálem svých akcionářů, fyzických osob, které jsou zároveň vedoucími manažery společností. 

Majoritním akcionářem skupiny MAENTIVA je pan Martin Bláha, který ve skupině zastává funkci předsedy správní rady. Martin Bláha se aktivně podílí na strategickém řízení skupiny a jeho odpovědností je vyhledávání obchodních příležitostí napříč jednotlivými obory a vztahy s dodavateli, odběrateli a institucionálními investory.

Majetková struktura [PDF]