struktura-bw

Majetková struktura

MAENTIVA podniká s kapitálem svých akcionářů, fyzických osob, které jsou zároveň vedoucími manažery společností. V mnoha případech však MAENTIVA investuje společně s významnými institucionálními investory.

Majoritním akcionářem skupiny MAENTIVA je pan Martin Bláha, který ve skupině zastává funkci předsedy správní rady. Martin Bláha se aktivně podílí na strategickém řízení skupiny a jeho odpovědností je vyhledávání obchodních příležitostí napříč jednotlivými obory a vztahy s dodavateli, odběrateli a institucionálními investory.