Filantropie

Nadace MAENTIVA

Nadace MAENTIVA se orientuje na podporu projektů v oblasti kultury, umění, designu, vzdělání a vědy, veřejných a sociálních záležitostí, zdravotní péče, charity, komunálních aktivit, sportu a ekologie. Dále pak podpoře jednotlivců v jejich tíživých životních nebo sociálních situacích způsobených nepředvídanými událostmi.

aenadace

Asociace českých trenérů a jezdců

Asociace českých trenérů a jezdců (dříve AČPTCDK) vznikla již v roce 1991. Jejím cílem je hájit zájmy profesionálních trenérů a jezdců dostihových koní v českém i zahraničním turfu.

www.actj.cz
logo-ACTJ-pozitiv-bar

Český svaz chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní

Poslání svazu je všestranně podporovat a soustavně zvyšovat úroveň chovu plnokrevníka a dostihového sportu. Podporuje a usměrňuje chovatelskou práci v plnokrevném chovu, poskytuje chovatelské služby, zajišťuje mezinárodní spolupráci, organizuje stáže odborných pracovníků a rozvíjí publikační činnost.

www.cschpmdk.cz
logo-CSCHPMDK-pozitiv-bar