filantrophy-bw
O nás

Filantropie

Naše principy

Corporate Social Responsibility neboli společenská odpovědnost firem se zakládá na principu dobrovolného přístupu podniku k otázce zlepšování a rozvoje společenského prostředí.

MAENTIVA jakožto společensky odpovědná skupina nepovažuje za svou jedinou prioritu zisk, ale spravuje své aktivity také s ohledem na jejich sociální a environmentální dopad na okolní prostředí. S obchodními partnery i dalšími stranami jednáme za všech okolností čestně a narovinu. Aktivně se zajímáme a jsme zodpovědní vůči jednotlivcům i komunitám ve svém okolí. Naši zaměstnanci, dodržují přísný etický kodex a další směrnice, upravující jejich chování a postupy v rámci každodenních pracovních činností. Aktivně podporujeme veřejně-prospěšné projekty a neziskový sektor. Chováme se ohleduplně k životnímu prostředí a snažíme se omezovat své možné negativní dopady na něj.

V rámci principů společenské odpovědnosti dodržujeme odpovědné chování nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategií, ale i v oblasti společenského dopadu fungování firmy. Pod pojmem firemní filantropie si mnozí představují pouze finanční dary, které firma poskytuje na veřejně prospěšné účely, avšak naše skupina podporuje veřejně prospěšné aktivity více způsoby. Například: poskytování služeb, věcné dary, zápůjčky produktů nebo majetku, dlouhodobá partnerství s neziskovými organizacemi, patronace programů a projektů.