MAENTIVA_head

Skupina MAENTIVA

V současnosti vlastníme obchodní podíly v portfoliových společnostech, jejichž prostřednictvím přednostně vytváříme aktiva v oblasti komplexní logistiky, pozemní přepravy, letecké přepravy, námořní přepravy, služeb s vysokou přidanou hodnotou, realitní činnosti, vydavatelství a zemědělství. Zaměřujeme se na obory, v nichž můžeme uplatnit svoji odbornost a aktivně se podílíme na jejich řízení. V těchto oblastech se zaměřujeme na dlouhodobé hodnotové investice. Jako společensky odpovědná skupina nepovažujeme za svou jedinou prioritu výši zisku, ale své aktivity spravujeme s ohledem na jejich sociální a enviromentální dopad na okolní prostředí.