MAENTIVA_head

Naše portfolio

V současnosti vlastníme obchodní podíly v portfoliových společnostech, jejichž prostřednictvím vytváříme aktiva v oblasti komplexní logistiky, pozemní přepravy, letecké přepravy, námořní přepravy, železniční přepravy, celních služeb, služeb s vysokou přidanou hodnotou, fulfillmentu, realit, vydavatelství a zemědělství. Hlavní holdingovou společností ve skupině je společnost MAENTIVA Management, a.s.. Majoritním akcionářem je s podílem 80% pan Martin Bláha, který ve skupině zastává funkci předsedy správní rady. Podíl ve výši 20% vlastní právnická osoba MAENTIVA Partners, Ltd. (UK).

Náš růst je závislý na míře našich schopností zvyšovat hodnotu v portfoliových společnostech. I proto musíme být schopni se jim věnovat detailněji a delší dobu. Cestou k úspěchu je nižší počet firem v našem portfoliu, které rozvíjíme a držíme dlouhodobě v našem vlastnictví. Úspěšné řízení jednotlivých dceřiných společností centrálou je založeno na dlouhodobých vztazích s obchodními partnery, kvalitní práci zkušených manažerů, podnikatelské flexibilitě a maximálním využití synergických efektů ve skupině.