MAENTIVA_head

Skupina MAENTIVA

Skupina MAENTIVA si je vědoma významu včasné a přesné reakce na všechny relevantní dotazy.
V tomto oddílu jsou kontaktní údaje o sídle skupiny MAENTIVA a další kontaktní údaje.

Sídlo UK

MAENTIVA Partners Ltd.
reg.no: 7679302
2nd Floor, 9 Chapel Place
London, EC2A 3DQ
United Kingdom

+44 20 3608 3486
london@maentiva.com

Sídlo CEE

MAENTIVA Management, a.s.   
IČO: 24198129
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2
Česká republika

+420 222 745 613
prague@maentiva.com